Beëdigde vertaling

Todo Talenservice verzorgt ook beëdigde vertalingen van officiële documenten zoals diploma’s, (geboorte)akten, algemene voorwaarden, overeenkomsten en uittreksels uit officiële registers.

Deze vertalingen mogen in Nederland alleen worden gemaakt door vertalers die staan ingeschreven in het Register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en door de rechter zijn beëdigd.

Soms is een beëdigde vertaling alleen niet voldoende en is een legalisatie of apostille vereist die de handtekening van de vertaler op de beëdigde vertaling officieel bevestigt. De vereiste procedure daarvoor verschilt per land en instantie; Todo Talenservice adviseert en begeleidt u graag tijdens dit proces.

Zorg wel dat u voldoende tijd inplant voor een beëdigde vertaling. De documenten moeten, voorzien van een handtekening en stempel van de vertaler, vaak nog naar de rechtbank, het Ministerie van Buitenlandse Zaken of een ambassade.

“The difference between the right word and the almost right word is really a large matter — it’s the difference between lightning and a lightning bug.”

Mark Twain

Tolkdiensten

Vertalen is meer dan het kiezen van de juiste woorden. Een goede tolk verstaat de materie, context en cultuur, voorkomt ruis en verkeerde indrukken, garandeert objectiviteit. En zorgt zo dat de aandacht bij het onderwerp kan blijven.

Tekst redigeren

Een tekst is uw visitekaartje. Uw woorden moeten grammaticaal volmaakt en vlot leesbaar zijn, uw identiteit weerspiegelen en aansluiten bij de cultuur en sfeer van uw doelgroep.

Referenties

Todo Talenservice werkt voor bedrijven, organisaties en overheden en vertaalt alle soorten documenten en teksten.